Betingelser ved bestilling af ferie til Italien

Covid-19 rejsegaranti – 100% refusion

Har du tænkt dig at booke din næste ferie til Italien, men tøver du lidt pga. Corona? Her er retningslinjerne:

Hvis du booker en rejse hos os, er du i de bedste hænder. Du får 100% refusion af opholdet, hvis uheldet er ude, at rejsevejledningen til Italien er rød eller orange 30 dage og frem til 0 dage før afrejse. Du kan selvfølgelig også vælge at flytte rejsen til et andet tidspunkt mod betaling af eventuel prisdifference. Hvis du vælger at få pengene retur, fordi rejser frarådes til din destination, skal du ikke vente længe på refusionen. Den kommer prompte! Det er let og enkelt, for sådan vil vi gerne selv behandles.

Covid-19 garantien koster ikke ekstra.

Corona-garanti

 

Rejserestriktioner

Krav om fremvisning af coronapas internt i Italien er frafaldet fra 1. maj 2022. Der er nu kun krav om at fremvise coronapas ved adgang til hospitaler, plejehjem og lægehuse.

Fra 1. maj og frem til 1. september er det obligatorisk at bære mundbind (af typen FFP2) i kollektive transportmidler, på hospitaler, plejehjem og lægehuse samt indendørs i teatre, biografer, koncerter og ved indendørs sportsbegivenheder.

Krav om udfyldelse af Passenger Locator Form (PLF) til indrejse i Italien er bortfaldet fra 1. maj.

Følg rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet her: Læs endvidere de lokale initiativer i Italien om retningslinjer for rejsende i Italien. 

 

Depositum ved ombooking

Ønsker I at ombooke i forbindelse med Corona-garantien, vil det indbetalte depositum ikke blive rørt, men derimod blive gemt og kan benyttes til jeres nye ferie. Det betyder, at jeres indbetalte depositum ikke går tabt, men bliver stående ved Local Living og kan bruges 2 år frem i tiden.

 

Handelsbetingelser

Når du booker et ferieophold foregår det enten på dansk eller engelsk ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for os og dig, når vi har bekræftet reservationen, og vi har udsendt fakturaen. Når du bestiller dit ophold forudsættes det, at du har accepteret vores betingelser ved bestilling af ferierejse. Her menes de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet.

Vi gør os umage med at indtaste korrekte priser på hjemmesiden, men vi tager forbehold for prisfejl på hjemmesiden. Dette er lovligt, idet vores priser er ”en opfordring til at give et tilbud”, og at der ikke er indgået en bindende aftale, før vi har givet endelig bekræftelse på jeres rejse. Det er dit ansvar at kontrollere at fakturaen og rejsebeviset er i overensstemmelse med det aftalte.

 

Oplysninger

Du er forpligtet til at oplyse navn, adresse, mobilnummer, antal rejsedeltagere og e-mailadresse ved bestilling. Du er ydermere forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for dig eller andre af de rejsende. Det kan være forhold som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige). Såfremt du ønsker at medbringe husdyr på din rejse, skal dette meddeles når du afgiver booking til os. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i dit rejsebevis, og der derudover er givet tilladelse fra husets ejer. Oftest må husdyr ikke færdes i og omkring poolområdet, selvom dyr er tilladt på stedet. Du må kun medbringe det antal husdyr, der er nævnt i dit rejsebevis.

Jeres oplysninger (navne, alder, email og mobilnummer) gives videre til ejerne af ferieboligen i Italien, og ofte er der en procedure på ankomstdagen, hvor I bliver kontaktet via mail, sms eller telefon for at planlægge ankomsten i detaljer. I disse tilfælde er Local Living ikke afsender, men det er feriestedet, og sms’en eller mailen kan derfor virke ubekendt. 

 

Afvigelser

Såfremt du ikke oplever, at ydelsen svarer til den købte ydelse, er du forpligtet til at orientere os om dette. Det skal gøres omgående, og senest inden for 12 timer til Local Living på mail eller telefon. Alternativt må du omgående orientere landstedet om afvigelsen, således at der er mulighed for at ændre på forholdene. Ved eventuelle mangler skal du acceptere en rimelig tid til udbedring af manglen/skaden.

Oplysninger om afstande og kortangivelser på vores hjemmeside skal tages som retningsgivende. Vi hæfter ikke for eventuelle uoverensstemmelse, hvorfor alle afstande bør verificeres inden du booker, hvis de har afgørende betydning for dig.

 

Særlige ønsker

Særaftaler der er baseret på dine særlige ønsker skal, for at have gyldighed, fremgå af aftalen/deltagerbeviset eller skal på anden måde dokumenteres.

 

Prisen på dit ophold

Prisen omfatter samtlige i programmet eller aftalens nævnte ydelser samt obligatoriske skatter, afgifter mv. Eneste undtagelse hertil er turistskat, der opkræves lokalt og som er forskelligt fra kommune til kommune. Dit depositum udgør 30% af opholdets pris. Depositummet skal betales inden for 7 bankdage fra reservationsdato. Forfaldsdato for restbeløbet fremgår af din faktura, og det er dit ansvar at overholde fristen, da der ikke nogen form for automatisk påmindelse. Hvis du booker til den efterfølgende sæson inden den 31. december, kan du gratis afbestille inden den 31 december, hvorefter dit depositum tilbagebetales 100%. Der er dog enkelte undtagelser, og du vil blive oplyst om dette inden du indbetaler depositum. Dette gælder for nye bookinger og ikke for ombookinger. Prisen på dit ophold omfatter – hvor intet andet er anført – udelukkende indkvartering i dit hotelværelse/ferielejlighed/villa. Særlige faciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o.lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i prisen på dit ophold. Derudover må det på visse lejemål påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v. Der gælder særlig regler, for at du kan opnå rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.) Reglerne fremgår af vores prislister, ellers kan du ved forespørgsel få dem oplyst af os.

 

Betaling af dit ophold

Betaling af dit ophold med afdrag af tidligere indbetalt depositum skal være os i hænde senest 60 dage før opholdets start. Hvis du betaler senere end de nævnte forfaldstidspunkter, berettiger det os til at annullere din booking uden at refundere dit depositum. Din betaling sker via en bankoverførsel til vores konto i Handelsbanken eller online via et link i din faktura. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Bestiller du dit ophold senere end 45 dage før dit opholds begyndelse, betragtes din bestilling som bindende, såfremt vi har bekræfter din reservation pr. e-mail, post eller telefonisk senest 48 timer efter du har bestilt. Betalingsfristen bliver bestemt af os. Hvis du ønsker at annullere dit ophold i de sidste 60 dage før din afrejse, ændrer det ikke på, at vi har krav på det fulde beløb for dit ophold. Dit opholds pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden din afrejse at foretage sådanne prisforhøjelser som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser. Hvis prisen på dit ophold forhøjes mere end 10%, er du berettiget til at annullere det, og du får dermed dit indbetalte beløb fuldt refunderet. Det er dog en betingelse, at din annullering meddeles til os umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Hvis skatter eller afgifter m.v., som pålægges os direkte, og som er indregnet i prisen på dit ophold, nedsættes eller bortfalder med virkning inden dit opholds start, vil det sparede beløb blive godtgjort dig, hvis det overstiger kr. 100,-. Du bliver underrettet om eventuelle prisændringer af os snarest muligt og senest 20 dage før dit ophold starter. Dette sker ved skriftlig meddelelse til dig.

 

Afbestilling og fortrydelse af dit ophold

Du har 7 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, medmindre din bestilling sker 45 dage inden afrejse. Fristen løber fra den dag aftalen mellem dig og os bliver indgået. Hvis du har givet dit samtykke til at reservationen er bekræftet, men du så alligevel ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde vi har leveret (administration og afbooking). Du skal inden 7 dage fra aftalen bliver indgået, give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal du give til os på info@localliving.dk. I meddelelsen skal du tydeligt gøre os opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du har ret til at afbestille din rejse på nedenstående vilkår, med mindre vi (Local Living) senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (fx flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele din rejses pris går tabt. Når du afbestiller en rejse, som du har indbetalt depositum til, gælder følgende regler: Hvis du afbestiller inden den 31 december, tilbagebetales hele det indbetalte beløbet. Hvis du afbestiller efter den 31 december året før dit ophold og senest 60 dage før afrejse, får du tilbagebetalt dit indbetalte beløb med fradrag af dit depositum. Hvis du afbestiller senere end 60 dage før din afrejse, har du ikke krav på nogen tilbagebetaling af nogen del af indbetalingen. Hvis du udebliver eller møder op for sent, betragtes det som en aflysning af din rejse.

 

Depositum ved ankomst til ferielejemålet

På vores hjemmeside og på rejsebeviset er oplyst et depositum, som du opkræves af ejeren af boligen ved indtjekning. Depositummet, som betales til ejerne, er et sikkerhedsbeløb, som tilbagebetales ved afrejse, hvis boligen afleveres i samme stand som ved ankomst. Nogle ejere kræver at depositum betales kontant og andre benytter sig af en reservation af beløbet på et kreditkort. Ved afrejse modregnes depositummet ofte med afrejserengøringen og evt. difference udbetales. Såfremt depositum er sikret med kreditkort, annulleres det reserverede beløb på samme måde, som proceduren ved hoteller og biludlejningsfirmaer. Notér venligst at der kan gå op til ca. en uge før reservationen er annulleret på et kreditkort. Local Living er ikke ansvarlig for depositum mellem husejer og gæst.

 

Antal rejsedeltagere

Lejemålet må ikke bebos af flere overnattende gæster, end dem, der er anført på rejsebeviset. Sker der ændringer i antallet, skal dette godkendes af Local Living. Hvis reglen ikke respekteres, er det grundlag for bortvisning uden nogen form for kompensation.

 

Reklamationer

Når du har booket en rejse hos os, er vi med hele vejen. Det betyder, at hvis du oplever problemer eller noget du ønsker ændret, så skal du kontakte os på vagttelefonen +45 28 15 72 41 (der kan ikke sendes sms til dette nummer) inden 12 timer efter ankomst eller umiddelbart efter, at problemet er indtrådt. Kan du ikke ringe, skal du skrive til mig på inge@localliving.dk inden 12 timer. 

Vi formidler som rejsebureau boliger, der er tjekket personligt. Hvis der er sket ændringer i boligens standard, havens beskaffenhed, adgang til boligen, udstyr og faciliteter siden sidste besøg, hæfter vi ikke for eventuelle mangler og gener som resultat heraf. Du har pligt til at informere os om uhensigtsmæssigheder umiddelbart, når dette kommer dig til kendskab. Informerer du ikke omgående, påhviler det ikke os at tilgodegøre dig. Skyldes uhensigtsmæssighederne force majeure – strømsvigt, skybrud, lynnedslag, orkan, jordskælv eller lignende, er Local Living ikke ansvarlig. Vores boliger ligger i landdistrikter, hvorfor der er sandsynlighed for at typiske gener relateret til landbrug og fri natur kan forekomme. Ligeledes vil der forekomme katte, hunde, insekter, fugle, firben, mus, skorpioner og andet relateret til livet i landdistrikterne i Italien. Ligeledes kan der forekomme støj fra biler, traktorer mv. Vi står ikke til ansvar for sådanne gener. Internet i Italien er ikke så stabilt som i Danmark, og derfor vil du kunne opleve, at internet ikke er til rådighed, selvom det fremgår af beskrivelsen. Hvis internettet ikke fungerer, er dette ikke grund til reklamation.

 

Pool og Restauranter

Vi anfører, hvornår poolen på feriestedet holder åben ( som udgangspunkt er poolen åben på alle vores feriesteder). Hvis vejret er dårligt eller poolen skal renoveres, renses eller lignende, kan poolen være lukket mod forventning. Alle pools holdes efter behov lukket pga. rengøring. Dette er ikke grund til reklamation. I vores materiale beskriver vi ferieboligerne efter bedste evne, og meget er beskrevet med en personlig vinkel, der tager udgangspunkt i Local Livings kriterier for en god ferie. Opremsningerne af faciliteter er godkendt af ejerne af ferieboligerne, og det er listen af ”aktiviteter i området” også. Vi hæfter ikke for disse aktiviteter, da der kan være sket lukninger eller andre ændringen uden for vores kendskab. Aktiviteter i området ligger max i en radius af 50 km fra ferieboligen. Alt vores billedmateriale er kun vejledende, og du skal især være opmærksom på, at have og terrasseområder kan have ændret udseende pga. tidens tand. Indretningen i boligen kan også afvige fra, hvad du har set på billederne.

Det er sandsynligt, at der er forhold på feriestedet, der vil være ændret pga. Corona-pandemien – fx. restauranters åbningstid, poolåbning, fællesaktiviteter mv. Det er ligeledes sandsynligt, at der er iværksat nogle foranstaltninger som følge af Coronaen såsom færre solstole for at forhindre, at folk sidder for tæt. Dette falder ikke ind under misligholdelse, da det anses for force majeure. 

Der er derfor ikke mulighed for at kræve erstatning i disse tilfælde. Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte mig – Inge Gustafsson på inge@localliving.dk eller på telefon 28157241. Vi plejer at kunne tale om tingene og finde en løsning. Hvis det mod al forventning ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg naevneneshus.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – ODR platform

 

Ændringer

Hvis du ønsker at ændre din ferie af en eller anden grund, skal du tage kontakt til os så hurtigt som muligt. Jo tættere du er på afrejsedato, jo mindre er muligheden for at ændre på rejsen. 

 

Gebyrer

Vi har en bevidst politik om, at det skal være gebyrfrit for vores kunder at foretage navneændringer, tilføje deltagere (inden for det tilladte) samt tilkøb af ydelser.

 

LOCAL LIVING’s PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af dine personoplysninger omhyggeligt og er af største betydning for os hos Local Living A/S. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

Til hvilke formål indsamler og behandler vi dine personlige data?

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjenesteydelsen til dig. For at du kan indgå aftale med Local Living A/S enten per telefon eller på localliving.dk, har vi brug for minimum følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Alder på medrejsende børn

Det primære formål med indsamle dine personlige data er at kunne ekspedere den bestilling du har placeret ved Local Living A/S. Vi behandler dine personlige data for at kunne give dig høj kvalitet, personlige produkter, tjenester og bedre kundeservice. Vi bruger dine personlige data til at tilbyde produkter og tjenester, sende kundeundersøgelser, besvare dine ønsker og spørgsmål, gennemføre aftaler, behandle ordrer og udføre lignende funktioner. Vi bruger også dine personlige data til kundekommunikationsformål. For eksempel kan vi sende dig nyhedsbreve samt meddelelser om ændringer i forbindelse med vores produkter og tjenester. Vi må bruge dine personlige data til produkt- og servicemarkedsføring og markedsrejsning med dit samtykke, eller når det ellers er tilladt.

 

Hvor får vi dine personlige data?

Vi indsamler dine personlige data, f.eks. Når du bliver vores kunde i forbindelse med salg, brug af produkter og tjenester under marketingkampagner eller undersøgelser og under dine øvrige transaktioner med os. Med andre ord får vi kun dine data direkte fra dig. Vi indsamler kun data om dig, der er relevante for brugen af ​​den pågældende vare og tjeneste. Du giver os oplysninger, f.eks. Når du beder om tjenester, deltager i undersøgelser eller kampagner eller besvarer spørgsmål i forbindelse med de tjenester, vi leverer. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke (se vores forretningsbetingelser), således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Hvem kan behandle dine personlige data?

Medarbejderne hos Local Living A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig og som er nødvendige for at kunne betjene dig som kunde.

 

Til hvem oplyser vi dine personlige data?

Dine personlige oplysninger afgivet til Local Living A/S   localliving.dk videregives eller sælges ikke videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi videregiver kun de nødvendige personlig oplysninger (navn, alder på børn og i visse tilfælde mobilnummer) til ejerne af den feriebolig, I har lejet gennem Local Living A/S. I de tilfælde vi booker fly, billeje, kokkeskole eller andre ydelser for vores kunder afgiver vi kun de oplysninger som er nødvendige for at registrere din bestilling hos vores samarbejdspartner. Som regel behandler vi data inden for EU. Hvis vi overfører data uden for EU, vil vi sikre det tilstrækkelige niveau for beskyttelse af personoplysninger som krævet i lovgivningen, f.eks. Ved at anvende standardkontraktklausulerne vedtaget af Europa-Kommissionen.

 

Hvordan lagrer vi dine personlige informationer?

Vi bruger en række forskellige it-tjenester og it-systemer i vores operationer. I nogle af disse gemmes personlige data og håndteres. Vi værner om din integritet og sikkerhed for dine oplysninger i al databehandling. Nogle systemer installeres lokalt hos os, og kun vores medarbejdere har adgang til dataene. I disse tilfælde vil der ikke blive overført til tredjemand. Nogle systemer er dog cloudløsninger eller installeret hos leverandøren og betyder, at vi overfører personlige data til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores personlige databehandler og håndterer opgaverne i henhold til den databehandlingsaftale vi har indgået med leverandøren. Internt håndterer vi personoplysninger i vores booking- og salgsunderstøttelsessystemer. Disse systemer bruges til at levere de tjenester, du har bestilt fra os, og til at håndtere problemer og kundeservice i forbindelse med udførelsen af ​​disse tjenester. Vi bruger eksterne leverandører til personliggørelse og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og til brugernes feedback. Disse virksomheder håndterer ikke personlige data og de pågældende oplysninger er primært oplysninger indsamlet via cookies og styret på anonyme og aggregerede niveauer.

 

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?

Vi beskytter dine personlige data, der udøver særlig pleje, ved at bruge passende databeskyttelses- og datasikkerhedsmetoder. Disse metoder, brug af firewalls, adgangskontrol og sikkerhedssystemer og kontrol af adgang / brugerrettigheder. Vi opdaterer løbende vores interne praksis og retningslinjer på en passende måde.

 

Hvor lang tid bevarer vi dine data?

Vi beholder vi dine personoplysningerne i minimum fem år efter afslutningen af ​​købet. For at kunne servicere dig fremadrettet beholder vi dine kundedata med mindre du har bedt om at få dem slettet efter 5 år. Vi overholder lovbestemte forpligtelser til at bevare data. Vi opbevarer ikke kunde oplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kunde oplysninger krypteret.

 

Hvordan bruger vi cookies?

På Localliving.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Vi bruger en logstatistik på Localliving.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Log statistikken anvendes kun med det formål, at optimere Localliving.dk Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Vi bruger cookies (små tekstfiler gemt på en enhed) for at give og videreudvikle vores tjenester. Vi bruger også cookies til at tilpasse indholdet og målmarkedsføringsindsatsen. Gennem cookies kan vi f.eks. Bedre levere i realtid og personlig service ved at vise det indhold, der interesserer brugeren. De gør det også muligt at logge ind og godkende, gemme personlige indstillinger og specifikationer, analysere effektiviteten af ​​vores hjemmeside samt forebygge svig. Når du bruger vores onlinetjenester, indsamler de fx følgende oplysninger: IP-adresse, links, du bruger, hvilke annoncer eller andet indhold du har set, fra hvilken side du kommer, og hvilken side du besøger, tidspunktet for browsing, typen af din browser eller ansøgning og anden lignende information. Vi bruger session og vedholdende cookies. Session cookies findes kun i løbet af en session eller et enkelt besøg og slettes automatisk, når browseren er lukket. Permanente cookies eksisterer i en bestemt periode og forbliver på din computer efter udløbet af sessionen, medmindre du sletter dem selv før det. Cookies må ikke skade din enhed eller filer på nogen måde. Du kan administrere cookies, for eksempel gennem browsers ledelsesfunktioner. Flere oplysninger om cookies findes i dokumentationen for beskyttelse af personlige oplysninger eller instruktioner for hver browser.

 

Hvordan framelder jeg mig Nyhedsmail?

Personlige data, der bruges til at sende nyhedsbreve, til personliggørelse og til markedsføringsformål, håndteres med samtykke fra dig. Du kan vælge at trække dit samtykke til enhver tid ved at kontakte os på nedenstående kontakt oplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi de personlige data og afbryder behandlingen omfattet af samtykket. Du har også ret til at anmode om, at oplysningerne om dig slettes, suppleres eller rettes.

 

Dine rettigheder som vores kunde

Du har ret til at kontrollere oplysninger om dig selv, kræve korrektion af lagrede falske eller utilstrækkelige data og kræve sletning af data i registret unødvendigt eller forældet til forarbejdningsformål. Du har også ret til at forbyde brugen af ​​dine data til både marketing- og opinionsundersøgelser og direkte marketingformål ved at kontakte dataansvarlige. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke vedr. opbevaring af dine persondata ved at kontakte dataansvarlig.

 

Hvem kan jeg kontakte vedr. mine persondata?

Den dataansvarlige hos Local Living A/S er Inge Gustafsson Som registreret hos Local Living A/S  har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til dataansvarlig hos Local Living A/S via e-mail inge@localliving.dk. For mere information om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse er vi glade for at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende personlig databehandling og beskyttelse af personlige oplysninger på: inge@localliving.dk.

 

Rejsegarantifonden

Local Living er medlem af Rejsegarantifonden med nummer 2081. Når du køber en pakkerejse (ophold + transport) er din rejse dækket af rejsegarantien. Leje af en feriebolig hos os er derimod ikke dækket af fonden. Vi samarbejder med Ankenævnet for Ferieboligudlejning ved eventuelle tvister. Du kan derfor trygt og sikkert rejse med Local Living. Find din feriebolig her.