Betingelser ved bestilling af ferie til Italien

Her har vi samlet alle detaljer om din aftale med Local Living. Vores forretning er baseret på tillid og gensidig respekt, men det er i alles interesse at have "det med småt" på skrift.

Handelsbetingelser

Når du booker et ferieophold, foregår det enten på dansk eller engelsk ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for os og dig, når vi har bekræftet din reservation, og har udsendt fakturaen.

Når du bestiller dit ophold, accepterer du samtidig vores betingelser ved bestilling af ferierejsen. Betingelserne er oplyst til dig skriftligt, eller du finder dem på vores hjemmeside.

Vi gør os umage med at indtaste korrekte priser på hjemmesiden, men vi tager forbehold for eventuelle prisfejl på hjemmesiden. Dette er lovligt, idet vores priser er ”en opfordring til at give et tilbud”. Der er desuden først indgået en bindende aftale, når vi har givet endelig bekræftelse på jeres rejse.

Det er dit ansvar at kontrollere, at fakturaen og rejsebeviset er i overensstemmelse med det aftalte.

Oplysninger

Du er forpligtet til at oplyse navn, adresse, mobilnummer, antal rejsedeltagere og e-mailadresse ved bestilling. Du er ydermere forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for dig eller andre af de rejsende. Det kan være forhold, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (fx handicap, allergier eller deslige). Såfremt du ønsker at medbringe husdyr på din rejse, skal du meddele dette, når du afgiver booking til os. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i dit rejsebevis, og der derudover er givet tilladelse fra husets ejer. Oftest må husdyr ikke færdes i og omkring pool-området, selvom dyr er tilladt på stedet. Du må kun medbringe det antal husdyr, der er nævnt i dit rejsebevis.

Jeres oplysninger (navne, alder, e-mail og mobilnummer) bliver givet videre til ejerne af ferieboligen i Italien. Ofte er der en procedure på ankomstdagen, hvor I bliver kontaktet via mail, sms eller telefon for at planlægge ankomsten i detaljer. I disse tilfælde er Local Living ikke afsender, men det er feriestedet, og sms’en eller mailen kan derfor virke ubekendt.

 

Prisen på dit ophold

Prisen omfatter samtlige nævnte ydelser i programmet eller aftalen, samt obligatoriske skatter, afgifter mv. Eneste undtagelse hertil er turistskat, der bliver opkrævet lokalt, og som er forskellig fra kommune til kommune. Meget ofte skal afrejserengøring betales direkte til ferieboligens ejere.

Dit depositum udgør 30% af opholdets pris. Depositummet skal betales inden for 7 bankdage fra reservationsdato. Forfaldsdato for restbeløbet fremgår af din faktura, og det er dit ansvar at overholde fristen, da der ikke nogen form for automatisk påmindelse.

Hvis du booker til den efterfølgende sæson inden den 31. december, kan du gratis afbestille inden den 31. december, hvorefter dit depositum tilbagebetales 100%. Der er dog enkelte undtagelser, og du vil blive oplyst om dette, inden du indbetaler depositum. Dette gælder for nye bookinger og ikke for ombookinger.

Prisen på dit ophold omfatter – hvor intet andet er anført – indkvartering i dit hotelværelse/ferielejlighed/villa. Særlige faciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o.lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i prisen på dit ophold. Derudover må det på visse lejemål påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v. Der gælder særlig regler for, at du kan opnå rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.). Reglerne fremgår af vores prislister, eller du kan få dem oplyst af os, hvis du kontakter os.

 

Betaling for dit ophold

Restbeløbet skal være os i hænde senest 60 dage før afrejse. Hvis du betaler senere end de nævnte forfaldstidspunkter, berettiger det os til at annullere din booking uden at refundere dit depositum. Din betaling sker via en bankoverførsel til vores konto i Handelsbanken eller online via et link i din faktura. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af e-mærkets indsigelsesordning.

Bestiller du dit ophold senere end 45 dage før dit ophold starter, bliver din bestilling betragtet som bindende, såfremt vi har bekræftet din reservation pr. e-mail, post eller telefonisk senest 48 timer efter du har bestilt. Betalingsfristen bliver bestemt af os.

Hvis du ønsker at annullere dit ophold i løbet af de sidste 60 dage før din afrejse, ændrer det ikke på, at vi har krav på det fulde beløb for dit ophold. Dit opholds pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden din afrejse at foretage sådanne prisforhøjelser, som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser. Hvis prisen på dit ophold bliver forhøjet mere end 10%, er du berettiget til at annullere handlen. Det er dog en betingelse, at din annullering bliver meddelt til os umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Du bliver underrettet om eventuelle prisændringer af os snarest muligt, og senest 20 dage før dit ophold starter. Dette sker ved skriftlig meddelelse til dig.

Afbestilling og fortrydelse af dit ophold

Du har 7 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, medmindre din bestilling sker 45 dage eller mindre inden afrejse. Fristen løber fra den dag aftalen mellem dig og os bliver indgået. Du skal, inden 7 dage fra aftalen bliver indgået, give os meddelelse herom, hvis du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal du give til os på info@localliving.dk. I meddelelsen skal du tydeligt gøre os opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Hvis du afbestiller en rejse, som du har indbetalt depositum til, gælder følgende regler:

Hvis du afbestiller inden den 31. december året før dit ophold, får du hele det indbetalte beløb refunderet.

Hvis du afbestiller efter den 31. december året før dit ophold og senest 60 dage før afrejse, får du tilbagebetalt dit indbetalte beløb med fradrag af dit depositum.

Hvis du afbestiller senere end 60 dage før din afrejse, har du ikke krav på nogen tilbagebetaling af nogen del af indbetalingen. Hvis du udebliver eller møder op for sent, betragtes det som en aflysning af din rejse.

To forskellige depositummer

På vores hjemmeside og på rejsebeviset er oplyst et depositum, som du bliver opkrævet af ejeren af boligen ved indtjekning. Depositummet, som du skal betale til ejerne, er et sikkerhedsbeløb, som bliver tilbagebetalt ved afrejse, hvis boligen bliver afleveret i samme stand som ved ankomst.

Nogle ejere kræver, at depositum betales kontant. Andre benytter sig af en reservation af beløbet på et kreditkort. Ved afrejse bliver depositummet ofte modregnet med afrejse-rengøringen og evt. difference bliver udbetalt. Såfremt depositum er sikret med kreditkort, bliver det reserverede beløb annulleret på samme måde, som proceduren ved hoteller og biludlejningsfirmaer. Notér venligst, at der kan gå op til ca. en uge, før reservationen er annulleret på et kreditkort. Local Living er ikke ansvarlig for depositum mellem husejer og gæst.

Fakta om feriestedet

Vi anfører på hjemmesiden, hvornår poolen på feriestedet holder åben. Hvis vejret er dårligt, eller poolen skal renoveres, renses eller lignende, kan poolen være lukket mod forventning. Alle pools holdes efter behov lukket pga. rengøring.

I vores materiale beskriver vi ferieboligerne efter bedste evne, og meget er beskrevet med en personlig vinkel, der tager udgangspunkt i Local Livings kriterier for en god ferie.

Opremsningerne af faciliteter er godkendt af ejerne af ferieboligerne, og det er listen af ”aktiviteter i området” også. Vi hæfter ikke for disse aktiviteter, da der kan være sket lukninger eller andre ændringen uden for vores kendskab. Aktiviteter i området ligger max i en radius af 50 km fra ferieboligen. Alt billedmateriale er vejledende, og du skal især være opmærksom på, at have og terrasseområder kan have ændret udseende pga. tidens tand. Indretningen i boligen kan også afvige fra, hvad du har set på billederne.

Oplysninger om afstande og kortangivelser på vores hjemmeside er kun retningsvisende. Vi hæfter ikke for eventuelle uoverensstemmelser. Hvis afstande er af afgørende betydning for dig, bør du derfor selv verificere dem.

Afvigelser og reklamationer

 Såfremt du ikke oplever, at ydelsen svarer til den købte ydelse, er du forpligtet til at orientere os om dette. Det skal gøres senest inden for 12 timer efter, at manglen er konstateret til Local Living på mail eller vagttelefon +45 28 15 72 41 (ikke sms). Du skal også omgående orientere landstedet om afvigelsen, således at der er mulighed for at rette op på forholdene. Ved eventuelle mangler skal du acceptere en rimelig tid til udbedring af manglen/skaden.

Disse betingelser fremgår ligeledes af loven om pakkerejser: “Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har konstateret manglen, se Pakkerejselovens § 22.”

Som rejsebureau formidler vi boliger, der er tjekket personligt. Hvis der er sket ændringer i boligens standard, havens beskaffenhed, adgang til boligen, udstyr og faciliteter siden sidste besøg, hæfter vi ikke for eventuelle mangler og gener som resultat heraf.

I tilfælde af force majeure – strømsvigt, skybrud, lynnedslag, orkan, jordskælv eller lignende, er Local Living ikke ansvarlig.

Vores boliger ligger i landdistrikter. Typiske gener relateret til landbrug og fri natur kan derfor forekomme. Katte, hunde, insekter, fugle, firben, mus, skorpioner og andet relateret til livet i landdistrikterne i Italien, vil også kunne forekomme. Ligeledes kan der forekomme støj fra biler, traktorer mv. Vi står ikke til ansvar for sådanne gener.

Internet i Italien er ikke så stabilt som i Danmark, og derfor vil du kunne opleve, at internet ikke er til rådighed, selvom det fremgår af beskrivelsen. Hvis internettet ikke fungerer, er dette ikke grund til reklamation.

Klager

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte mig – Inge Gustafsson på inge@localliving.dk eller på telefon +45 28157241 (ikke sms). Vi plejer at kunne tale om tingene og finde en løsning. Hvis det mod al forventning ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – ODR platform

Ændringer + gebyrer

Hvis du ønsker at ændre din ferie af en eller anden grund, skal du tage kontakt til os så hurtigt som muligt. Jo tættere, du er på afrejsedato, jo mindre er muligheden for at ændre på rejsen.

Vi har en bevidst politik om, at det skal være gebyrfrit for vores kunder at foretage navneændringer, tilføje deltagere (inden for det tilladte) samt tilkøb af ydelser.